ენერგეტიკის და გარემოს ეროვნული ასოციაცია
bt bt2
ახალი წიგნი გარემოს დაცვის შესახებ

წიგნში "გარემოს დაცვა კითხვა-პასუხებში" 652 კითხვა-პასუხის ფორმით განხილულია საქართველოს კანონმდებლობა გარემოს დაცვის სფეროში. მასში გამოყენებულია 2013 წლის 14 მაისის მდგომარეობით საქართველოში მოქმედი 163 ნორმატიული აქტი - კანონები, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ასევე პრეზიდენტის ბრძანებულებები, მთავრობის დადგენილებები, მინისტრის ბრძანებები და სხვა ადმინისტრაციული აქტები, რომლებიც შეეხება გარემოსდაცვით სფეროს. წინამდებარე გამოცემა ასევე მოიცავს დასაბუთებას საქართველოს კანონმდებლობაში და ზოგადად გარემოს დაცვის სფეროში განსახორციელებელი აუცილებელი და მიზანშეწონილი ცვლილებების შესახებ. გამოცემის მიზანია ხელი შეუწყოს დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებას და განათლებას გარემოსდაცვით საკითხებზე. წიგნის ავტორიასერგო ფარეიშვილი.

შენიშვნებისა და წინადადებებისათვის ავტორთან დაკავშირება შესაძლებელია შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე - sergo_pareishvili@yahoo.com

მთავარი სიახლე ასოციაციის შესახებ პუბლიკაციები ენერგობიბლიოთეკა ენერგოკომპანიები გალერეა კონტაქტი
©2013 WWW.ENERGYPLATFORM.GE, All Rights Reserved