ენერგეტიკის და გარემოს ეროვნული ასოციაცია
bt bt2
ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგურები
არასტაბილური განახლებადი ენერგიების (ქარი, მზე) განვითარებამ აუცილებელი გახადა სარეზერვო სიმძლავრეების საჭიეროება. ენერგიის შემნახველი ტექნოლოგიები (სარეზერვო სიმძლავრე) არ უნდა იყოს მხოლოდ ფოკუსირებული ენერგიის რაოდენობრივ შენახვაზე (მაგალითად კვტ.სთ-ებზე), არამედ აუცილებელია ელექტროენერგიის ხარისხი, მისი წარმოების მოქნილობა/მანევრულობა და სტაბილურობა. ამ უკანასკნელ პირობებს ყველაზე კარგად აკმაყოფილებს ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგურები, რომლებიც ხასიათდებიან როგორც სტაბილური ელექტროგენერაციით, ასევე ელ.ენერგიის წარმოების მოქნილობით/მანევრულობით.

ჰიდრომააკუმულირებელი სადგური არის იგივე ჰესი, რომელსაც გააჩნია ორი წყალსაცავი და ასეთი ტიპის სადგურის აგრეგატებს შეუძლია მუშაობა როგორც ტუმბოს, ისე ტურბინის რეჟიმში. 

  • აგრეგატები ტუმბოს რეჟიმში მუშაობს მაშინ, როდესაც ქსელში არის ჭარბი ენერგია. ასეთ დროს ქვედა წყალსაცავიდან ხდება წყლის ატუმბვა (ატანა) ზედა წყალსაცავში, ე.ი. ხდება წყლის (პოტენციური ენერგიის) დაგროვება.

  • ტურბინის რეჟიმში მუშაობისას ჰიდრომააკუმულირებელი სადგური მუშაობს ზუსტად ისე,  როგორც ჰესი. ანუ ჰიდრომააკუმულირებელ სადგურში და ჰესში ელექტროენერგიის გამომუშავების პრინციპი  ერთნაირია. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჰიდრომააკუმულირებელი სადგურები გამოიყენება ე.წ. სარეზერვო სიმძლავრეებად არასტაბილური ენერგიის წყაროებისთვის, როგორებიცაა ქარისა და მზის ენერგია. მაგალითად, მზისა და ქარის ენერგიით მოხმარებაზე ორიენტირებული ელექტროენერგიის გამომუშავება შეუძლებელია, შესაბამისად, როდესაც სისტემაში არის ჭარბი და იაფი ენერგია, მაშინ ჰიდრომააკუმულირებელი სადგური მოიხმარს ამ ენერგიას, რათა ქვედა წყალსაცავიდან წყალი აიტანოს ზედა წყალსაცავში, ანუ მოახდინოს წყლის დარეზერვება. ამ დარეზერვებული წყლის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ელექტროსისტემის საჭიროებიდან გამომდინარე (მაგალითად, მზისა და ქარის ელექტროსადგურებით სისტემაში გამოწვეული ჩავარდნების/ცვალებადობის გასწორება, ელექტროენერგიის მოხმარების პიკების მოხსნა). მთავარი სიახლე ასოციაციის შესახებ პუბლიკაციები ენერგობიბლიოთეკა ენერგოკომპანიები გალერეა კონტაქტი
©2013 WWW.ENERGYPLATFORM.GE, All Rights Reserved